Recent artikel:

Gemeente Doetinchem - Begeleiden visieontwikkeling en opzet beheerplan

In opdracht van de gemeente Doetinchem is samen met de stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats een dag georganiseerd met het oog op verdere visieontwikkeling voor twee historische begraafplaatsen in het centrum van Doetinchem. Uiteindelijke doel is te komen tot een...

De heemkundeverenigingen in de gemeente Horst aan de Maas hebben Bureau Funeraire Adviezen ingeschakeld voor ondersteuning bij het opmaken van een beleid ten aanzien van het ruimen van graven op de begraafplaatsen. In het kader daarvan wordt op 18 september, in samenwerking met het LGOG afdeling Horst, een lezing over dit onderwerp gegeven. De lezing wordt gehouden door Leon Bok op woensdag 18 september samen met zijn collega René ten Dam. Ten Dam geeft daarin eerst een algemene inleiding op het begraven in Nederland met de nadruk op Limburg. Dan gaat Leon Bok in chronologische volgorde in op de ontwikkeling van de begraafplaatsen in de gemeente Horst aan de Maas. Daarbij legt hij dan enerzijds de nadruk op de kaalslag die momenteel plaatsvindt en anderzijds op het verlies aan katholieke identiteit op veel begraafplaatsen. De lezing begint om 20.00 uur in café De Leste Geulde in Horst.

Overzicht kerkhof in America