Recent artikel:

Gemeente Ede - Inventarisatie historische graven en opvallende grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen, inclusief RK-begraafplaats Ede

In opdracht van de gemeente Ede heeft Bureau Funeraire Adviezen (BFA) een inventarisatie uitgevoerd op zeven begraafplaatsen in de gemeente. Deze inventarisatie is uitgevoerd op grond van een eerder uitgebracht advies in het rapport Archiefonderzoek en Quickscan cultuurhistorische waarden gemeentelijke...

Gemeente De Fryske Marren telt vijftien gemeentelijke begraafplaatsen. De oudste dateren uit de late middeleeuwen terwijl de jongste aangelegd werd aan het eind van de twintigste eeuw. In opdracht van de gemeente heeft Bureau Funeraire Adviezen op alle begraafplaatsen die grafmonumenten geinventariseerd die van belang zijn vanwege hun uiterlijk, voorkomen en architectuur. Het is de bedoeling dat de belangwekkende personen door vrijwilligers uit de dorpen zelf uitgezocht worden.