Recent artikel:

Gemeente Doetinchem - Begeleiden visieontwikkeling en opzet beheerplan

In opdracht van de gemeente Doetinchem is samen met de stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats een dag georganiseerd met het oog op verdere visieontwikkeling voor twee historische begraafplaatsen in het centrum van Doetinchem. Uiteindelijke doel is te komen tot een...

Gemeente De Fryske Marren telt vijftien gemeentelijke begraafplaatsen. De oudste dateren uit de late middeleeuwen terwijl de jongste aangelegd werd aan het eind van de twintigste eeuw. In opdracht van de gemeente heeft Bureau Funeraire Adviezen op alle begraafplaatsen die grafmonumenten geinventariseerd die van belang zijn vanwege hun uiterlijk, voorkomen en architectuur. Het is de bedoeling dat de belangwekkende personen door vrijwilligers uit de dorpen zelf uitgezocht worden.