Recent artikel:

Gemeente Doetinchem - Begeleiden visieontwikkeling en opzet beheerplan

In opdracht van de gemeente Doetinchem is samen met de stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats een dag georganiseerd met het oog op verdere visieontwikkeling voor twee historische begraafplaatsen in het centrum van Doetinchem. Uiteindelijke doel is te komen tot een...

De gemeente Sliedrecht telt één begraafplaats. Die dateert van 1885 en wordt sindsdien onafgebroken gebruikt. Talloze voorname personen uit de Sliedrechtse en ook Nederlandse geschiedenis liggen er begraven. Onder hen veel grote aannemers uit de baggerwereld zoals Volker en Kalis maar ook talloze minder bekende aannemers. Voor de huidige begraafplaats begroef Sliedrecht haar doden op een langgerekte begraafplaats langs de Stationsweg, niet ver van de kerk. Bij die kerk werd al vanaf de middeleeuwen begraven totdat dit in 1820 stopte.

Naast een inventarisatie wordt samen met Bureau Funeralia ook archiefonderzoek gedaan om te komen tot een tekst over het begraven door de eeuwen heen in Sliedrecht.