Recent artikel:

Gemeente Terneuzen: Inventarisatie 10 gemeentelijke begraafplaatsen

Bureau Funeraire Adviezen heeft van de gemeente Terneuzen opdracht gekregen om tien gemeentelijke begraafplaatsen te inventariseren. De gemeente heeft plannen voor de herinrichting van alle begraafplaatsen. Daaraan liggen verschillende redenen ten grondslag. Het is niet uitgesloten dat er graven geruimd...

2019 01 18 195De gemeente Schagen heeft in het voorjaar van 2019 een quickscan laten uitvoeren voor negen begraafplaatsen om inzage te krijgen in de aanwezige waarden en of het noodzakelijk is een nadere inventarisatie toe te passen. Na oplevering van deze quick scan heeft de gemeente besloten acht begraafplaatsen geheel of gedeeltelijk te laten inventariseren. Aan de hand van vooraf opgestelde criteria zijn de grafmonumenten geselecteerd en gewaardeerd.