Recent artikel:

Gemeente Ede - Inventarisatie historische graven en opvallende grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen, inclusief RK-begraafplaats Ede

In opdracht van de gemeente Ede heeft Bureau Funeraire Adviezen (BFA) een inventarisatie uitgevoerd op zeven begraafplaatsen in de gemeente. Deze inventarisatie is uitgevoerd op grond van een eerder uitgebracht advies in het rapport Archiefonderzoek en Quickscan cultuurhistorische waarden gemeentelijke...

2019 01 18 195De gemeente Schagen heeft in het voorjaar van 2019 een quickscan laten uitvoeren voor negen begraafplaatsen om inzage te krijgen in de aanwezige waarden en of het noodzakelijk is een nadere inventarisatie toe te passen. Na oplevering van deze quick scan heeft de gemeente besloten acht begraafplaatsen geheel of gedeeltelijk te laten inventariseren. Aan de hand van vooraf opgestelde criteria zijn de grafmonumenten geselecteerd en gewaardeerd.