Recent artikel:

Gemeente Doetinchem - Begeleiden visieontwikkeling en opzet beheerplan

In opdracht van de gemeente Doetinchem is samen met de stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats een dag georganiseerd met het oog op verdere visieontwikkeling voor twee historische begraafplaatsen in het centrum van Doetinchem. Uiteindelijke doel is te komen tot een...

2019 01 18 195De gemeente Schagen heeft in het voorjaar van 2019 een quickscan laten uitvoeren voor negen begraafplaatsen om inzage te krijgen in de aanwezige waarden en of het noodzakelijk is een nadere inventarisatie toe te passen. Na oplevering van deze quick scan heeft de gemeente besloten acht begraafplaatsen geheel of gedeeltelijk te laten inventariseren. Aan de hand van vooraf opgestelde criteria zijn de grafmonumenten geselecteerd en gewaardeerd.