Recent artikel:

Gemeente Doetinchem - Begeleiden visieontwikkeling en opzet beheerplan

In opdracht van de gemeente Doetinchem is samen met de stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats een dag georganiseerd met het oog op verdere visieontwikkeling voor twee historische begraafplaatsen in het centrum van Doetinchem. Uiteindelijke doel is te komen tot een...

De gemeente Schagen kent tien begraafplaatsen. De historie van deze begraafplaatsen is zeer uiteenlopend. Op een aantal begraafplaatsen zijn grafmonumenten uit de zeventiende en achttiende eeuw te vinden terwijl vijf begraafplaatsen dateren uit de twintigste eeuw. De gemeente Schagen werkt aan een herziening van haar begraafbeleid en daar passen ook de aanwezige cultuurhistorische waarden in. Met behulp van deze quickscan wil de gemeente voor negen begraafplaatsen inzage krijgen in de aanwezige waarden en of het noodzakelijk is een nadere inventarisatie toe te passen.