Recent artikel:

Gemeente Terneuzen: Inventarisatie 10 gemeentelijke begraafplaatsen

Bureau Funeraire Adviezen heeft van de gemeente Terneuzen opdracht gekregen om tien gemeentelijke begraafplaatsen te inventariseren. De gemeente heeft plannen voor de herinrichting van alle begraafplaatsen. Daaraan liggen verschillende redenen ten grondslag. Het is niet uitgesloten dat er graven geruimd...

De gemeente Schagen kent tien begraafplaatsen. De historie van deze begraafplaatsen is zeer uiteenlopend. Op een aantal begraafplaatsen zijn grafmonumenten uit de zeventiende en achttiende eeuw te vinden terwijl vijf begraafplaatsen dateren uit de twintigste eeuw. De gemeente Schagen werkt aan een herziening van haar begraafbeleid en daar passen ook de aanwezige cultuurhistorische waarden in. Met behulp van deze quickscan wil de gemeente voor negen begraafplaatsen inzage krijgen in de aanwezige waarden en of het noodzakelijk is een nadere inventarisatie toe te passen.