Recent artikel:

Gemeente Ede - Inventarisatie historische graven en opvallende grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen, inclusief RK-begraafplaats Ede

In opdracht van de gemeente Ede heeft Bureau Funeraire Adviezen (BFA) een inventarisatie uitgevoerd op zeven begraafplaatsen in de gemeente. Deze inventarisatie is uitgevoerd op grond van een eerder uitgebracht advies in het rapport Archiefonderzoek en Quickscan cultuurhistorische waarden gemeentelijke...

De gemeente Schagen kent tien begraafplaatsen. De historie van deze begraafplaatsen is zeer uiteenlopend. Op een aantal begraafplaatsen zijn grafmonumenten uit de zeventiende en achttiende eeuw te vinden terwijl vijf begraafplaatsen dateren uit de twintigste eeuw. De gemeente Schagen werkt aan een herziening van haar begraafbeleid en daar passen ook de aanwezige cultuurhistorische waarden in. Met behulp van deze quickscan wil de gemeente voor negen begraafplaatsen inzage krijgen in de aanwezige waarden en of het noodzakelijk is een nadere inventarisatie toe te passen.