Recent artikel:

Gemeente Ede - Inventarisatie historische graven en opvallende grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen, inclusief RK-begraafplaats Ede

In opdracht van de gemeente Ede heeft Bureau Funeraire Adviezen (BFA) een inventarisatie uitgevoerd op zeven begraafplaatsen in de gemeente. Deze inventarisatie is uitgevoerd op grond van een eerder uitgebracht advies in het rapport Archiefonderzoek en Quickscan cultuurhistorische waarden gemeentelijke...

Via het speciale cultuurfonds Perzik van Onsterfelijkheid worden grafmonumenten en -tekens van Nederlandse schrijvers behouden, hersteld en instand gehouden. Bureau Funeraire Adviezen adviseert bij een aanvraag en beoordeelt of bij de plannen voldoende rekening is gehouden met de cultuur- en funerair-historische waarden.