Recent artikel:

Gemeente Doetinchem - Begeleiden visieontwikkeling en opzet beheerplan

In opdracht van de gemeente Doetinchem is samen met de stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats een dag georganiseerd met het oog op verdere visieontwikkeling voor twee historische begraafplaatsen in het centrum van Doetinchem. Uiteindelijke doel is te komen tot een...

Via het speciale cultuurfonds Perzik van Onsterfelijkheid worden grafmonumenten en -tekens van Nederlandse schrijvers behouden, hersteld en instand gehouden. Bureau Funeraire Adviezen adviseert bij een aanvraag en beoordeelt of bij de plannen voldoende rekening is gehouden met de cultuur- en funerair-historische waarden.