Recent artikel:

Gemeente Doetinchem - Begeleiden visieontwikkeling en opzet beheerplan

In opdracht van de gemeente Doetinchem is samen met de stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats een dag georganiseerd met het oog op verdere visieontwikkeling voor twee historische begraafplaatsen in het centrum van Doetinchem. Uiteindelijke doel is te komen tot een...

De gemeente Terschelling kent twee begraafplaatsen, de gemeentelijke begraafplaats aan de Longway en de oude begraafplaats aan de Schoolstraat, beide in West-Terschelling. De wijze van beheer van de oude begraafplaats is al eerder onderwerp van onderzoek geweest. De historisch waardevolle begraafplaats aan de Schoolstraat vereist een specifiek beleid en aanpassingen in de verordening die het behoud van de waarden beter moet waarborgen. Bureau Funerair Adviezen levert input voor het beleidsplan en geeft praktisch advies over de toekomstige omgang met de begraafplaats.