Recent artikel:

Gemeente Terneuzen: Inventarisatie 10 gemeentelijke begraafplaatsen

Bureau Funeraire Adviezen heeft van de gemeente Terneuzen opdracht gekregen om tien gemeentelijke begraafplaatsen te inventariseren. De gemeente heeft plannen voor de herinrichting van alle begraafplaatsen. Daaraan liggen verschillende redenen ten grondslag. Het is niet uitgesloten dat er graven geruimd...

De gemeente Terschelling kent twee begraafplaatsen, de gemeentelijke begraafplaats aan de Longway en de oude begraafplaats aan de Schoolstraat, beide in West-Terschelling. De wijze van beheer van de oude begraafplaats is al eerder onderwerp van onderzoek geweest. De historisch waardevolle begraafplaats aan de Schoolstraat vereist een specifiek beleid en aanpassingen in de verordening die het behoud van de waarden beter moet waarborgen. Bureau Funerair Adviezen levert input voor het beleidsplan en geeft praktisch advies over de toekomstige omgang met de begraafplaats.