Recent artikel:

Gemeente Ede - Inventarisatie historische graven en opvallende grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen, inclusief RK-begraafplaats Ede

In opdracht van de gemeente Ede heeft Bureau Funeraire Adviezen (BFA) een inventarisatie uitgevoerd op zeven begraafplaatsen in de gemeente. Deze inventarisatie is uitgevoerd op grond van een eerder uitgebracht advies in het rapport Archiefonderzoek en Quickscan cultuurhistorische waarden gemeentelijke...

De gemeente Terschelling kent twee begraafplaatsen, de gemeentelijke begraafplaats aan de Longway en de oude begraafplaats aan de Schoolstraat, beide in West-Terschelling. De wijze van beheer van de oude begraafplaats is al eerder onderwerp van onderzoek geweest. De historisch waardevolle begraafplaats aan de Schoolstraat vereist een specifiek beleid en aanpassingen in de verordening die het behoud van de waarden beter moet waarborgen. Bureau Funerair Adviezen levert input voor het beleidsplan en geeft praktisch advies over de toekomstige omgang met de begraafplaats.