Recent artikel:

Gemeente Doetinchem - Begeleiden visieontwikkeling en opzet beheerplan

In opdracht van de gemeente Doetinchem is samen met de stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats een dag georganiseerd met het oog op verdere visieontwikkeling voor twee historische begraafplaatsen in het centrum van Doetinchem. Uiteindelijke doel is te komen tot een...

De gemeente Boarnsterhim is in 2014 opgegaan in de nieuw gevormde gemeente Leeuwarden. Daarbij zijn ook vijf gemeentelijke begraafplaatsen toegevoegd aan de twee reeds bestaande gemeentelijke begraafplaatsen in Leeuwarden. Die twee begraafplaatsen waren al in 2010 geïnventariseerd. Nu heeft de gemeente Leeuwarden verzocht de vijf toegevoegde begraafplaatsen op dezelfde wijze te inventariseren om vast te stellen welke graven van belang zijn vanwege de persoon die er begraven is, of vanwege het grafmonument dat op het graf geplaatst is.