Recent artikel:

Gemeente Ede - Inventarisatie historische graven en opvallende grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen, inclusief RK-begraafplaats Ede

In opdracht van de gemeente Ede heeft Bureau Funeraire Adviezen (BFA) een inventarisatie uitgevoerd op zeven begraafplaatsen in de gemeente. Deze inventarisatie is uitgevoerd op grond van een eerder uitgebracht advies in het rapport Archiefonderzoek en Quickscan cultuurhistorische waarden gemeentelijke...

De gemeente Boarnsterhim is in 2014 opgegaan in de nieuw gevormde gemeente Leeuwarden. Daarbij zijn ook vijf gemeentelijke begraafplaatsen toegevoegd aan de twee reeds bestaande gemeentelijke begraafplaatsen in Leeuwarden. Die twee begraafplaatsen waren al in 2010 geïnventariseerd. Nu heeft de gemeente Leeuwarden verzocht de vijf toegevoegde begraafplaatsen op dezelfde wijze te inventariseren om vast te stellen welke graven van belang zijn vanwege de persoon die er begraven is, of vanwege het grafmonument dat op het graf geplaatst is.