Recent artikel:

Gemeente Doetinchem - Begeleiden visieontwikkeling en opzet beheerplan

In opdracht van de gemeente Doetinchem is samen met de stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats een dag georganiseerd met het oog op verdere visieontwikkeling voor twee historische begraafplaatsen in het centrum van Doetinchem. Uiteindelijke doel is te komen tot een...

In opdracht van de gemeente Wageningen wordt een inventarisatie gedaan van waardevolle graven en behoudenwaardige grafmonumenten. Nadruk ligt met name op het oorspronkelijke deel dat in 1903 in gebruik werd genomen, naar ontwerp van de tuin- en landschaparchitect L.A. Springer.