Recent artikel:

Gemeente Ede - Inventarisatie historische graven en opvallende grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen, inclusief RK-begraafplaats Ede

In opdracht van de gemeente Ede heeft Bureau Funeraire Adviezen (BFA) een inventarisatie uitgevoerd op zeven begraafplaatsen in de gemeente. Deze inventarisatie is uitgevoerd op grond van een eerder uitgebracht advies in het rapport Archiefonderzoek en Quickscan cultuurhistorische waarden gemeentelijke...

In opdracht van de gemeente Wageningen wordt een inventarisatie gedaan van waardevolle graven en behoudenwaardige grafmonumenten. Nadruk ligt met name op het oorspronkelijke deel dat in 1903 in gebruik werd genomen, naar ontwerp van de tuin- en landschaparchitect L.A. Springer.