Recent artikel:

Gemeente Ede - Inventarisatie historische graven en opvallende grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen, inclusief RK-begraafplaats Ede

In opdracht van de gemeente Ede heeft Bureau Funeraire Adviezen (BFA) een inventarisatie uitgevoerd op zeven begraafplaatsen in de gemeente. Deze inventarisatie is uitgevoerd op grond van een eerder uitgebracht advies in het rapport Archiefonderzoek en Quickscan cultuurhistorische waarden gemeentelijke...

Op basis van een vaste set aan criteria worden de vrijwilligers van Smelne's Erfskip geinstrueerd om de inventarisatie van alle begraafplaatsen in de gemeente te doen. Aan de hand van de opgestelde lijsten zal Bureau Funeraire Adviezen de grafmonumenten voor de gemeente scoren en legt daarna in overleg met Smelne's Erfskip een definitieve lijst voor. De inventarisatie wordt gedaan op grond van de Erfgoedverordening.