Recent artikel:

Gemeente Doetinchem - Begeleiden visieontwikkeling en opzet beheerplan

In opdracht van de gemeente Doetinchem is samen met de stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats een dag georganiseerd met het oog op verdere visieontwikkeling voor twee historische begraafplaatsen in het centrum van Doetinchem. Uiteindelijke doel is te komen tot een...

Op basis van een vaste set aan criteria worden de vrijwilligers van Smelne's Erfskip geinstrueerd om de inventarisatie van alle begraafplaatsen in de gemeente te doen. Aan de hand van de opgestelde lijsten zal Bureau Funeraire Adviezen de grafmonumenten voor de gemeente scoren en legt daarna in overleg met Smelne's Erfskip een definitieve lijst voor. De inventarisatie wordt gedaan op grond van de Erfgoedverordening.