Recent artikel:

Gemeente Doetinchem - Begeleiden visieontwikkeling en opzet beheerplan

In opdracht van de gemeente Doetinchem is samen met de stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats een dag georganiseerd met het oog op verdere visieontwikkeling voor twee historische begraafplaatsen in het centrum van Doetinchem. Uiteindelijke doel is te komen tot een...

Dit project wordt uitgevoerd voor Stichting Dodenakkers.nl in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Er zal een driedaagse workshop worden georganiseerd in Chennai. Bezoeken aan verschillende begraafplaatsen in de regio maakt deel uit van de workshop.Koepelgraf voor Anthonia Nilo-Van Steelant op de begraafplaats van Nagapatnam