Recent artikel:

Gemeente Doetinchem - Begeleiden visieontwikkeling en opzet beheerplan

In opdracht van de gemeente Doetinchem is samen met de stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats een dag georganiseerd met het oog op verdere visieontwikkeling voor twee historische begraafplaatsen in het centrum van Doetinchem. Uiteindelijke doel is te komen tot een...

Namens stichting Dodenakkers.nl is twee maal een bezoek gebracht aan Japan. In juni om kennis te maken met betrokken partijen en om de begraafplaats te bezoeken. In december is een bezoek gebracht aan Nagasaki en Tokio om aldaar lezingen te geven en het managmentplan toe te lichten.