Recent artikel:

Gemeente Ede - Inventarisatie historische graven en opvallende grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen, inclusief RK-begraafplaats Ede

In opdracht van de gemeente Ede heeft Bureau Funeraire Adviezen (BFA) een inventarisatie uitgevoerd op zeven begraafplaatsen in de gemeente. Deze inventarisatie is uitgevoerd op grond van een eerder uitgebracht advies in het rapport Archiefonderzoek en Quickscan cultuurhistorische waarden gemeentelijke...

Namens stichting Dodenakkers.nl is twee maal een bezoek gebracht aan Japan. In juni om kennis te maken met betrokken partijen en om de begraafplaats te bezoeken. In december is een bezoek gebracht aan Nagasaki en Tokio om aldaar lezingen te geven en het managmentplan toe te lichten.