Recent artikel:

Gemeente Ede - Inventarisatie historische graven en opvallende grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen, inclusief RK-begraafplaats Ede

In opdracht van de gemeente Ede heeft Bureau Funeraire Adviezen (BFA) een inventarisatie uitgevoerd op zeven begraafplaatsen in de gemeente. Deze inventarisatie is uitgevoerd op grond van een eerder uitgebracht advies in het rapport Archiefonderzoek en Quickscan cultuurhistorische waarden gemeentelijke...

Plattegrond van de begraafplaats in Otterlo met in de zwarte kaders de geïnventariseerde gedeelten.In opdracht van de gemeente Ede heeft Bureau Funeraire Adviezen (BFA) een inventarisatie uitgevoerd op zeven begraafplaatsen in de gemeente. Deze inventarisatie is uitgevoerd op grond van een eerder uitgebracht advies in het rapport Archiefonderzoek en Quickscan cultuurhistorische waarden gemeentelijke begraafplaatsen Ede en rooms-katholieke begraafplaats in Ede. Bij de inventarisatie is gewerkt met door de gemeente vastgestelde criteria waarbij grafmonumenten van vóór 1990 geïnventariseerd en geselecteerd zijn. In navolging is nog een cultuurhistorische waardering gemaakt van een drietal begraafplaatsen.