Recent artikel:

Gemeente Doetinchem - Begeleiden visieontwikkeling en opzet beheerplan

In opdracht van de gemeente Doetinchem is samen met de stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats een dag georganiseerd met het oog op verdere visieontwikkeling voor twee historische begraafplaatsen in het centrum van Doetinchem. Uiteindelijke doel is te komen tot een...

Begraafplaats ZaamslagBureau Funeraire Adviezen heeft van de gemeente Terneuzen opdracht gekregen om tien gemeentelijke begraafplaatsen te inventariseren. De gemeente heeft plannen voor de herinrichting van alle begraafplaatsen. Daaraan liggen verschillende redenen ten grondslag. Het is niet uitgesloten dat er graven geruimd gaan worden. Alvorens dat te doen wil de gemeente zorgvuldig kijken naar alle mogelijkheden met inachtneming van de cultuurhistorische waarde van de grafmonumenten. Samen met lokale verenigingen wordt gekeken naar welke graven en grafmonumenten het behouden waard zijn. De inventarisatie is derhalve onderdeel van een breder plan dat in de komende jaren gestalte gaat krijgen op alle begraafplaatsen.