Recent artikel:

Gemeente Ede - Inventarisatie historische graven en opvallende grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen, inclusief RK-begraafplaats Ede

In opdracht van de gemeente Ede heeft Bureau Funeraire Adviezen (BFA) een inventarisatie uitgevoerd op zeven begraafplaatsen in de gemeente. Deze inventarisatie is uitgevoerd op grond van een eerder uitgebracht advies in het rapport Archiefonderzoek en Quickscan cultuurhistorische waarden gemeentelijke...

Begraafplaats ZaamslagBureau Funeraire Adviezen heeft van de gemeente Terneuzen opdracht gekregen om tien gemeentelijke begraafplaatsen te inventariseren. De gemeente heeft plannen voor de herinrichting van alle begraafplaatsen. Daaraan liggen verschillende redenen ten grondslag. Het is niet uitgesloten dat er graven geruimd gaan worden. Alvorens dat te doen wil de gemeente zorgvuldig kijken naar alle mogelijkheden met inachtneming van de cultuurhistorische waarde van de grafmonumenten. Samen met lokale verenigingen wordt gekeken naar welke graven en grafmonumenten het behouden waard zijn. De inventarisatie is derhalve onderdeel van een breder plan dat in de komende jaren gestalte gaat krijgen op alle begraafplaatsen.