Recent artikel:

Gemeente Doetinchem - Begeleiden visieontwikkeling en opzet beheerplan

In opdracht van de gemeente Doetinchem is samen met de stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats een dag georganiseerd met het oog op verdere visieontwikkeling voor twee historische begraafplaatsen in het centrum van Doetinchem. Uiteindelijke doel is te komen tot een...

Een aantal oude grafmonumenten van de eerste algemene begraafplaats van Ede op de huidige begraafplaats.De gemeente Ede telt dertien begraafplaatsen. Daarvan worden er nog acht gebruikt. Vijf daarvan betreft een gemeentelijke begraafplaats. Drie daarvan bestaan uit een oud en nieuw gedeelte, van elkaar gescheiden door een straat (Bennekom, Ede en Lunteren). De andere begraafplaatsen zijn te vinden in Ederveen en Otterlo. Het oude gedeelte in Lunteren is gesloten, dat in Bennekom is nog in gebruik. Met behulp van een quick scan heeft Bureau Funeraire Adviezen de cultuurhistorische waarden in beeld gebracht en advies gegeven over de omgang met de begraafplaats. Een vervolg is om een aantal grafvakken te inventariseren op bijzondere en behoudenswaardige grafmonumenten om vervolgens van een aantal begraafplaatsen een redengevende omschrijving te maken.