Recent artikel:

Gemeente Ede - Inventarisatie historische graven en opvallende grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen, inclusief RK-begraafplaats Ede

In opdracht van de gemeente Ede heeft Bureau Funeraire Adviezen (BFA) een inventarisatie uitgevoerd op zeven begraafplaatsen in de gemeente. Deze inventarisatie is uitgevoerd op grond van een eerder uitgebracht advies in het rapport Archiefonderzoek en Quickscan cultuurhistorische waarden gemeentelijke...

De gemeentelijke begraafplaats in IJlst, oude gedeelteDe gemeente Súdwest-Fryslân is een echte fusiegemeente. In 2019 kwamen de huidige grenzen tot stand en daarmee telde de gemeente maar liefst 101 begraafplaatsen. De meeste begraafplaatsen zijn kerkhoven, gelegen bij de kerk in kleine dorpen. De gemeente telt ook 14 gemeentelijke begraafplaatsen waarvan overigens een klein gedeelte oorspronkelijk ook een kerkhof was. In IJlst, Skarl en Ypecolsga zijn die kerken allang verdwenen maar in Hindeloopen, Molkwerum Poppenwier, Raerd en Stavoren zijn staan de kerken nog steeds centraal. In Bolsward en Sneek vinden we echte stadsbegraafplaatsen met weer een heel eigen karakteristiek. De gemeente heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt aan een verbetering van het beheer en onderdeel daarvan was ook het cultuurhistorisch behoud van waardevolle grafmonumenten. Aan de hand van een inventarisatie wil de gemeente Súdwest-Fryslân vaststellen welke grafmonumenten bewaard moeten blijven om de grafsteen of om de persoon die er begraven is. Bureau Funeraire Adviezen werkt bij dat laatste samen met lokale historische organisaties.