Recent artikel:

Gemeente Ede - Inventarisatie historische graven en opvallende grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen, inclusief RK-begraafplaats Ede

In opdracht van de gemeente Ede heeft Bureau Funeraire Adviezen (BFA) een inventarisatie uitgevoerd op zeven begraafplaatsen in de gemeente. Deze inventarisatie is uitgevoerd op grond van een eerder uitgebracht advies in het rapport Archiefonderzoek en Quickscan cultuurhistorische waarden gemeentelijke...

Gemeente Noardeast-Fryslân is in 2019 ontstaan uit de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.. De nieuwe gemeente telt tien gemeentelijke begraafplaatsen en beheert daarnaast nog het kerkhof van Ternaard. In 2010 werden al de begraafplaatsen in de gemeente Kollumerland geinventariseerd. Dit keer werden de begraafplaatsen van Burdaard, Dokkum (Damwaldsterreedjse), Metslawier en Ternaard (kerkhof en begraafplaats) in opdracht van de gemeente door Bureau Funeraire Adviezen geinventariseerd. Daarbij zijn alle grafmonumenten die van belang zijn vanwege hun uiterlijk, voorkomen en architectuur in beeld gebracht. Tegelijkertijd zijn de belangwekkende personen door vrijwilligers uit de dorpen zelf uitgezocht en aangeleverd voor de definitieve selectie.