Recent artikel:

Gemeente Doetinchem - Begeleiden visieontwikkeling en opzet beheerplan

In opdracht van de gemeente Doetinchem is samen met de stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats een dag georganiseerd met het oog op verdere visieontwikkeling voor twee historische begraafplaatsen in het centrum van Doetinchem. Uiteindelijke doel is te komen tot een...

Gemeente Noardeast-Fryslân is in 2019 ontstaan uit de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.. De nieuwe gemeente telt tien gemeentelijke begraafplaatsen en beheert daarnaast nog het kerkhof van Ternaard. In 2010 werden al de begraafplaatsen in de gemeente Kollumerland geinventariseerd. Dit keer werden de begraafplaatsen van Burdaard, Dokkum (Damwaldsterreedjse), Metslawier en Ternaard (kerkhof en begraafplaats) in opdracht van de gemeente door Bureau Funeraire Adviezen geinventariseerd. Daarbij zijn alle grafmonumenten die van belang zijn vanwege hun uiterlijk, voorkomen en architectuur in beeld gebracht. Tegelijkertijd zijn de belangwekkende personen door vrijwilligers uit de dorpen zelf uitgezocht en aangeleverd voor de definitieve selectie.