Recent artikel:

Gemeente Terneuzen: Inventarisatie 10 gemeentelijke begraafplaatsen

Bureau Funeraire Adviezen heeft van de gemeente Terneuzen opdracht gekregen om tien gemeentelijke begraafplaatsen te inventariseren. De gemeente heeft plannen voor de herinrichting van alle begraafplaatsen. Daaraan liggen verschillende redenen ten grondslag. Het is niet uitgesloten dat er graven geruimd...

Gemeente Noardeast-Fryslân is in 2019 ontstaan uit de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.. De nieuwe gemeente telt tien gemeentelijke begraafplaatsen en beheert daarnaast nog het kerkhof van Ternaard. In 2010 werden al de begraafplaatsen in de gemeente Kollumerland geinventariseerd. Dit keer werden de begraafplaatsen van Burdaard, Dokkum (Damwaldsterreedjse), Metslawier en Ternaard (kerkhof en begraafplaats) in opdracht van de gemeente door Bureau Funeraire Adviezen geinventariseerd. Daarbij zijn alle grafmonumenten die van belang zijn vanwege hun uiterlijk, voorkomen en architectuur in beeld gebracht. Tegelijkertijd zijn de belangwekkende personen door vrijwilligers uit de dorpen zelf uitgezocht en aangeleverd voor de definitieve selectie.