Skip to main content

Over het bureau - Leon Bok

Leon Bok

Instandhouding en exploitatie van historisch waardevolle begraafplaatsen is een onderwerp waar Bureau Funeraire Adviezen (Leon Bok) veel ervaring in heeft. Het bureau kan u helpen bij het in kaart brengen van knelpunten of kansen die in de praktijk kunnen leiden tot een verbeterde exploitatie in combinatie met het behoud van funeraire waarden. Het gezamenlijk vaststellen van een visie is iets waar Bureau Funeraire Adviezen veel ervaring mee heeft. Aan de hand van zo'n visie kan het bureau ook beleidsplannen opstellen of bestaande beleidsplannen screenen. Vanzelfsprekend behoort tot de diensten ook het opstellen van een plan van aanpak. Onder adviezen en diensten vindt u een overzicht van wat Bureau Funeraire Adviezen zoal kan leveren.

De basis van een opdracht wordt meestal gevormd door een oriënterend gesprek, waarbij veelal ter plekke de situatie wordt opgenomen en waar de probleemstelling wordt besproken. Vervolgens wordt op grond van de vraag een opzet besproken die leidt tot een offerte. Goedkeuring van de offerte vormt de start van de opdracht. Eventueel wordt vastgelegd binnen welk tijdsbestek een advies, rapport of presentatie opgeleverd dient te worden. Daarbij komt ook de inzet van andere expertise aan bod.

Manier van werken

Elke opdracht vraagt om een specifieke aanpak. Geen begraafplaats of kerkhof is hetzelfde en de omstandigheden zijn telkens weer anders. Ook de vragen verschillen sterk en uniforme antwoorden bestaan niet. Leon Bok doet altijd eerst een intake met de opdrachtgever waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden voor eigen inzet of noodzakelijke inzet van andere partijen. Verder wordt duidelijk gecommuniceerd over wat er opgeleverd gaat worden. Door middel van een heldere offerte is altijd duidelijk wat de kosten zijn en hoeveel tijd er met de uitvoering van een opdracht gemoeid zal zijn.

Samenwerkingspartners

Veel opdrachten worden zelfstandig uitgevoerd, maar daar waar nodig werkt Bureau Funeraire Adviezen samen met andere adviesbureaus, historische verenigingen of specifieke vakmensen. Enkele van de partners waarmee op reguliere basis wordt samengewerkt zijn:

25 Jaar ervaring

Het behoud van funerair erfgoed in Nederland is een van de uitgangspunten van het bureau. Adviseur Leon Bok heeft met dit onderwerp ruime ervaring. Al ruim 25 jaar beweegt hij zich op het terrein van de funeraire cultuur en kent veel van het funeraire erfgoed dat Nederland rijk is. Leon Bok is als betrokken bij veel ontwikkelingen die zich op dit gebied voordoen. Inmiddels heeft hij in Nederland bijna alle begraafplaatsen bezocht en gefotografeerd. Naast adviseur voor Bureau Funeraire Adviezen is Leon Bok ook schrijver van artikelen en boeken over funeraire cultuur en erfgoed in Nederland en in overzeese gebieden die ooit met Nederland verbonden waren.

Bent u geïnteresseerd wat Bureau Funeraire Adviezen voor u kan doen aangaande behoud en ontwikkeling van het funerair erfgoed in uw gemeente, op uw begraafplaats of kerkhof, maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Non-Profit

Bureau Funeraire Adviezen zet zich ook belangeloos in voor het funerair erfgoed. In de afgelopen jaren heeft het bureau onder meer financieel bijgedragen aan verschillende funeraire initiatieven in Nederland. Daarnaast heeft Leon Bok in samenwerking met Amerikaanse deskundigen in de afgelopen jaren geadviseerd over de wijze van reiniging van de kostbare zerken op de Portugees Joodse begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel. Verder steunt het bureau het Nederlands Uitvaartmuseum Tot Zover met adviezen en raadgeving. Daarnaast is adviseur Leon Bok betrokken bij de Stichting Dodenakkers.nl en adviseert hij over van rijkswege beschermd funerair erfgoed voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.