Skip to main content

Fotografie van begraafplaatsen en grafmonumenten

Fotografie van begraafplaatsen en kerkhoven is niet zo algemeen als vaak gedacht wordt. Dit gegeven is mede de aanleiding geweest voor Bureau Funeraire Adviezen om een uitgebreid archief aan te leggen met daarin foto's van honderden begraafplaatsen, kerkhoven, grafmonumenten en gebouwen in zowel Nederland als in het buitenland.

Bureau Funeraire Adviezen beschikt inmiddels over bijna 180.000 digitale foto's van nagenoeg alle kerkhoven en begraafplaatsen in Nederland. Inmiddels zijn daar ook 20.000 foto's van buitenlandse begraafplaatsen aan toegevoegd, variërend van België tot Indonesië. De verzameling is gestart in 2003 en de eerste foto's zijn gemaakt met een Canon Powershot G5. Het formaat van deze foto's is overwegend 1600x1200 maar later is ook geschoten op 2592x1944 (5 megapixels). Van juli 2008 tot juni 2012 werden foto's gemaakt met een Canon EOS 450D. Het formaat van deze foto's is 3088x2056 (6.3 megapixels). Vanaf juli 2012 worden foto's gemaakt een Canon EOS 600D. Deze foto's hebben het formaat 3456x2304 (8.0 megapixels). Na jaren van goede dienst van de 600D is in het voorjaar van 2021 overgestapt op de Canon EOS 90D. Met dit toestel worden foto's gemaakt met het formaat 6960x4640 (32.5 megapixels).

Bij het fotograferen van begraafplaatsen wordt vooral gelet op historisch waardevolle elementen en andere 'harde' elementen die zeer beeldbepalend zijn. Verder zijn er veel overzichten van begraafplaatsen in de verzameling te vinden, onder alle weersomstandigheden en jaargetijden. In sommige gevallen zijn ook werkzaamheden op begraafplaatsen vastgelegd, zoals open graven, restauraties van grafmonumenten of werk aan paden en dergelijke. Van veel begraafplaatsen zijn foto's uit meerdere jaren beschikbaar. Alle foto's zijn voorzien van de datum waarop ze gemaakt zijn. Veel foto's zijn voorzien van tags en van bepaalde onderwerpen kunnen dus snel relevante foto's opgezocht worden.

Bestellingen

Diverse media, uitgevers, redacties en andere organisaties maken gebruik van foto's uit de verzameling van het bureau. In het Vakblad Uitvaart is in elke uitgave een column Beeldpraat te vinden waar aan de hand van een foto een onderwerp tegen het licht wordt gehouden.

Heeft u voor uw publicatie een representatieve foto van een begraafplaats nodig dan kan deze tegen een geringe vergoeding aangeleverd worden. Levering vindt plaats na overleg. Eventueel kunnen vooraf voorbeelden gezonden worden (lage resolutie). Bestellingen en vragen over fotomateriaal kunt u opgeven via info@funerair.nl. Zoekt u foto's van meer algemeen Nederlands cultuurhistorisch erfgoed dan adviseer ik u te kijken op www.erfgoedfoto.nl of op de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: beeldbank.cultureelerfgoed.nl.