Skip to main content

Bureau Funeraire Adviezen

Bureau Funeraire Adviezen is een bureau dat zich richt op advieswerk over funerair erfgoed in Nederland. Het bureau is opgericht in 2008. Op deze website vindt u informatie over wat Bureau Funeraire Adviezen te bieden heeft.

Het bureau adviseert over historische waarden op begraafplaatsen en kerkhoven, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van inventarisaties van grafmonumenten voor het samenstellen van een gemeentelijke monumentenlijst. Ook kan het bureau voor u een zogenaamde Quick Scan uitvoeren waarbij van meerdere begraafplaatsen of grafvelden de karakteristieken en waarden worden gescand. Zo'n Quick Scan kan dienen als opmaat voor een plan van aanpak, aangepast beleid of juist het uitvoeren van concrete werkzaamheden, zoals consolidatie van grafvelden of grafmonumenten. Meer uitgebreid kan het bureau ook een complete waardestelling leveren, zoals ook gehanteerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Met het oog op restauraties aan grafmonumenten kan Bureau Funeraire Adviezen een plan van aanpak opstellen met daarbij een begroting van de restauratiekosten. Adviseur Leon Bok kan u meer vertellen over onze diensten.

Projecten

Jaarlijks worden door Bureau Funeraire Adviezen verschillende projecten afgehandeld. Dit levert vaak een eindproduct op in de vorm van een (advies-)rapport of een lijst van te behouden grafmonumenten, inclusief foto's en soms ook kaartmateriaal. De projecten zijn zeer uiteenlopend maar geven een goed idee van wat het bureau u kan bieden. Alle projecten die Bureau Funeraire Adviezen vanaf de start in 2008 heeft gedaan, zijn opgenomen in een overzicht dat u online kunt raadplegen.